EcoStyle InsektFri Fangsplader

EcoStyle InsektFri Fangsplader
  • Kan anvendes både inde og ude
  • Kan bortskaffes med dagrenovationen
  • Troværdig butik
InsektFri Fangstplader hænges op, og de første insekter vil blive tiltrukket af den gule farve. Det er herefter let at finde ud af, hvad der angriber.

Beskrivelse

Placér pladerne nær de planter, der sædvanligvis angribes. Især i drivhuset er det vigtigt at ophænge plader. Observér pladerne regelsmæssigt, og når der findes skadevoldere (se eksempler på pakken) beskyttes dine kulturer med enten LuseFri eller Insektfri Spruzit. Pak ikke-anvendte plader grundigt ind i pakken. Udskift pladen når den ca. er halvt dækket med insekter.